แรงบันดาลใจความสัมพันธ์ตัวกรองการรับรู้ทางจิตที่ไม่เหมือนใคร

การเป็นมนุษย์กำลังมีโรคจากการแยกตัวจากผู้อื่นจากตัวเราเองและจากการแสดงตนที่สูงขึ้นของเรา มนุษยชาติต้องทนทุกข์ทรมานโดยไม่รู้ตัวบางครั้งก็รู้ตัวอยู่เสมอด้วยความเจ็บปวดความกลัวและความเหงาที่ซุ่มซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวเราแต่ละคนมีประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับแรงบันดาลใจความหมายของสิ่งนี้ ค่อนข้างเหมือนการขายหลาขยะของคน ๆ หนึ่งเป็นสมบัติของคนอื่น เราแต่ละคนมีตัวกรองการรับรู้ทางจิตที่ไม่เหมือนใครพันธุกรรมแรงบันดาลใจ

บางอย่างและอีกมากมายที่สร้างขึ้นโดยเหตุการณ์และสถานการณ์ในชีวิตในอดีตที่ไม่เคยได้รับการแก้ไข ดังนั้นเราแต่ละคนจึงมีประสบการณ์ชีวิตในระดับต่างๆของจิตสำนึกโดยมีการแสดงออกแรงบันดาลใจของการกรองทางจิตที่แตกต่างกันและด้วยความเจ็บปวดและการแยกจากกันการค้นหาแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันสำหรับฉันคือการค้นหาคำพูดชีวิตประสบการณ์การกระทำและความสัมพันธ์ที่สร้างแรงบันดาลใจเหล่านั้น

ติดตามประสบการณ์การสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันมากกว่า

ที่ตรงกับช่วงเวลาของฉันไปจนถึงช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดและความเหงานำฉันกลับไปสู่และรักษาระดับความสงบความสุขและการมีอยู่มากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากระดับความเจ็บปวดที่รู้สึกตัวของฉันค่อนข้างกว้างขวางตั้งแต่อายุสองขวบจึงจำเป็นต้องติดตามประสบการณ์การสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันมากกว่าที่ดูเหมือนจะจำเป็นสำหรับคนอื่น ๆ ระดับความจำเป็นของฉันในการค้นหาแรงบันดาลใจในแต่ละวันทำให้ฉันค้นหาและฝึกฝนวิถีชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจที่แตกต่างออกไปการค้นหาแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งข้อมูล

สร้างแรงบันดาลใจที่ฉันฝึกฝนทุกวันในทุกเรื่องในชีวิต แล้วก็มีช่วงเวลาที่มีสติสัมปชัญญะสูงขึ้นเมื่อฉันต้องการ “ภาพบูสเตอร์” ของแหล่งข้อมูลที่สร้างแรงบันดาลใจเพิ่มเติม เพื่อที่จะกลับไปสู่ระดับความสะดวกสบายและความสงบ กุญแจสำคัญในที่นี้คือการพัฒนาและจัดเก็บ ในธนาคารทางจิตวิญญาณและอารมณ์ของฉัน แรงบันดาลใจที่จำเป็นทุกวันเพื่อให้มีอยู่ทุกวันและเพื่อให้มีแหล่งข้อมูลที่สร้างแรงบันดาลใจมากขึ้นเมื่อมีความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจและรูปแบบของการแบ่งปันที่สร้างแรงบันดาลใจ

มีสามประเด็นหลักในการค้นหาแรงบันดาลใจประจำวันที่ฉันพบว่ามีประโยชน์การอ่านที่สร้างแรงบันดาลใจฉันมีผู้อ่านรายวันประมาณแปดคนที่ฉันอ่านเกือบทุกวันเป็นเวลาเกือบยี่สิบปี โดยทั่วไปการทำสมาธิในชีวิตประจำวันเหล่านี้จะรวมถึงคำพูดชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจและรูปแบบของการแบ่งปันที่สร้างแรงบันดาลใจ คือเกี่ยวกับความคิดในคำพูดนอกจากนี้ฉันยังมีหนังสืออื่น ๆ ที่หาอ่านสร้างแรงบันดาลใจทุกวัน

จากหนังสือเหล่านี้ฉันมักอ่านไม่กี่ย่อหน้าถึงหนึ่งหน้าในแต่ละวัน หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวแทนที่จะเป็นมืออาชีพเชิงประสบการณ์มากกว่าทางปัญญา คล้ายกับประสบการณ์ชีวิตของฉันมากกว่าเทศนา และไม่เหมือนใครฉันฟังการอ่านเพื่อฟังเสียงของการแสดงตนที่สูงขึ้นให้การสนับสนุนทิศทางและความใกล้ชิดและฉันได้ยินเสียงของพวกเขาในแรงบันดาลใจประจำวันเหล่านี้ ติดต่อเรา https://jadetana.com/