Tag Archives: bim100

bim100 ปรับภูมิคุ้มกันสมดุล

bim100

ผลิตภัณฑ์สกัดจากธรรมชาติ (มังคุด) ที่เรียกว่า GM-1 เป็นสูตรเพื่อสุขภาพ bim100 ปฏิบัติการเพื่อภูมิคุ้มกันสมดุล มีผลงานวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยรองรับ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยไปสู่ผู้คนหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้น bim100 (บิมร้อย) จึงเกิดขึ้นให้ผู้คนทั่วโลกรวมทั้งคนไทยได้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคน อายุยืนยาวกว่า 100 ปี สิ่งที่ตามมาก็คือ BIM Society สมาชิกของกลุ่มคือ ผู้ที่มีสุขภาพดีแข็งแรง คุณภาพชีวิตดี ไม่มีโรคภัย ดั่งคำที่ว่า การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ( BIM100 )

ผลิตภัณฑ์ bim100 ผลงานวิจัย Operationbim ที่คณะนักวิทย์ฯ ไทยได้พัฒนาวิจัยขึ้นมี 2 ชนิด คือ

1. การ์ซีเนีย แคปซูล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สกัดจากธรรมชาติ และผลมังคุด ใบบัวบก โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง งาดำ และ ฝรั่ง มีการทดสอบให้อาสาสมัครสุขภาพดี แข็งแรง อายุระหว่าง 25-30 ปี ทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร เป็นเวลา 15 วัน จากนั้นวัดระดับอินเทอร์ลิวคินวันในเม็ดเลือดขาวหลังจากการถูกกระตุ้นให้เพิ่มสูงขึ้น ปรากฏว่าระดับลดลงอย่างเร็วในสามวันแรก และลดน้อยลงอีกในช่วงวันที่ 4-8 หลังจากนั้นไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ bim100 ผลงานวิจัย Operation Bim มีประสิทธิภาพปรับและเสริมภูมิคุ้มกันให้สมดุลจึงทำให้ผู้บริโภคที่มีปัญหาสุขภาพสามารถใช้ดูแลและเสริมสุขภาพได้อย่างดี และผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงปกติจะมีหน้าตาผิวพรรณที่สดใส ภูมิคุ้มกันแข็งแรงมากขึ้น แต่อย่างไรผลิตภัณฑ์ bim100 เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย. มีข้อห้ามการกล่าวอ้างสรรพคุณว่าช่วย บรรเทาต้านรักษา ลด หรือแก้ไขอาการผิดปกติต่างๆ ของร่างกายได้ แต่จากผลงานวิจัย Operation Bim ทำให้สามารถพูดได้ว่า ผลิตภัณฑ์ bim100 เป็นอาหารเสริมที่ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจากการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุล ร่างกายสามารถป้องกันและต่อสู้อาการผิดปกติมากมายได้

2. น้ำมังคุดสกัดเข้มข้น bim100  ผลงานวิจัย Operation Bim ที่พัฒนาและผลิตให้มีรสชาติที่ดีบริสุทธิ์มาก โดยไม่ใช้สารกันบูด ไม่เติมน้ำตาล ไม่ใส่สีสังเคราะห์ ไม่แต่งกลิ่นด้วยสารเคมี ไม่ผสมเปลือกมังคุด จึงไม่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง และศัตรูพืช ไม่มีแทนนินในปริมาณมากเกินไปจนเป็นพิษต่อตับ มีปริมาณระดับมาตรฐาน GM-1 แซนโทนส์ที่ดีที่สุดในมังคุด โดยคณะนักวิจัยค้นพบว่าเป็นสารธรรมชาติในผลมังคุดที่มีคุณภาพสูงสุดในการเสริมระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุล อีกทั้งยังมีรสชาติอร่อยทำให้รู้สึกสดชื่นพร้อมกับมีสุขภาพสุดยอด เพียงดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นวันละ 1 ขวด สามารถเสริมระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เทียบเท่าสารสกัด GM-1 ในเนื้อมังคุด 45 ผล